Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options
Hiji Tanggal nu Dipasinikeun – Kumpulan Carita Pondok – Wahyu Wibisana

Hiji Tanggal nu Dipasinikeun – Kumpulan Carita Pondok – Wahyu Wibisana

Rp 55.000,00

Penerbit: Pustaka Jaya
Tahun Terbit: 2017
Tebal: 172 halaman
Bahasa: Sunda
ISBN 978-979-419-479-9

Kondisi: Baru

Hiji Tanggal nu Dipasinikeun téh ngamuat 16 carita pondok Wahyu Wibisana nu ditulis taun 1956—1983.

Nuturkeun carita pondok Wahyu Wibisana dina ieu buku, anu diruntuykeun nurutkeun titimangsana (kronologis), lir ibarat urang nuturkeun deui lalampahanana anu natrat tur kawilang panjang. Miang ti Cisayong, ngumbara (atawa ngungsi?) ka Bogor, terus ka Bandung. Dina saincak-incakna, anu kabaca deui ayeuna, dina éta karya-karyana téh aya kamelang anu natrat lir duriat anu dihaja ulah sina pegat.

Carita-carita dikumpulkeun dina ieu buku, tur aya anu ditulisna ku Wahyu leuwih ti satengah abad ka tukang, mémang geus umuran tur beunang disebutkeun bisa jadi pependeman anu kudu diguar ku entragan sabadana. Urang, anu macana ayeuna, babakuna anu geus katuncal mangsana, sasatna geus kahalangan ku anggang dina enggoning gadumaniskeun jeung karya-karya Wahyu Wibisana téh. Tapi nya lebah dinya pentingna téh, sakumaha anu geus ditaratas ku Wahyu, nyambungkeun deui duriat supaya mayeng angger tibelat.

SKU: PUS058-BTJ Categories: , ,
000

Additional information

Weight0.4 kg
Dimensions16 x 22 x 1.5 cm

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Hiji Tanggal nu Dipasinikeun – Kumpulan Carita Pondok – Wahyu Wibisana”

Subscribe